Egelzer Plat

Wöädbook van 't Egelzer plat

Nagenoeg elk dorp in Limburg heeft een eigen dialect. De overeenkomsten in dialecten tussen buurgemeenten zijn vaak klein. Toch geven deze verschillen de eigenheid van het lokale dialect aan. Dit geldt ook voor het Egelzer Plat. Dit dialect heeft zich ontwikkeld tot een vermenging van het oorspronkelijke dialect met dialecten van naburige gemeenten en het Nederlands.

U treft hier een aanzet aan tot het woordenboek van het Eygelshovens dialect. Het is nog verre van compleet. Er wordt voortdurend aan gewerkt en de vorderingen worden met regelmaat op deze website geplaatst.

U treft op deze site ook een handig overzicht van het gebruik van klinkers in het Eygelshovens dialect aan.

Heeft u suggesties voor aanvullingen of wijzigingen? Ik houd mij aanbevolen en zie uw reactie graag tegemoet!
Bernard Brouns
Telefoon: 045 545 37 55 of e-mail naar info@egelzerplat.nl

Egelzer Wöädbook; Egelzer plat – Hollensj
Klinkers in het Egelzer Plat
Veldeke Limburg
De redactie hanteert in het woordenboek de ‘Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten’, opgesteld in opdracht van Veldeke Limburg. U kunt deze richtlijnen raadplegen op de website Limburgse dialecten.

Limburgse plaats- en gemeentenamen in het Limburgs
Veldeke Limburg heeft in oktober 2002 in opdracht van de Provincie Limburg de ‘Lijst van plaats- en gemeentenamen in het Limburgs’ gepubliceerd. Deze lijst kunt u hier downloaden.

Bovenstaande documenten worden allen gepresenteerd als PDF documenten. U kunt een PDF document raadplegen met Adobe Acrobat Reader. Heeft u nog geen Acrobat Reader? U kunt dit programma hier gratis downloaden.