ImageHoewel de voormalige gemeente Eygelshoven in 1931 al 800 jaar bestond, bezat zij tot die tijd geen eigen gemeentewapen. De jubileumfeesten waren voor de toenmalige gemeenteraad echter aanleiding om een verzoek bij de koningin in te dienen om als gemeente een eigen wapen te mogen voeren.

Bij Koninklijk Besluit van 15 januari 1931 (nummer 44) werd dit verzoek toegekend. Dit besluit werd bekrachtigd door een verklaring van de Minister van Justitie d.d. 13 februari 1931.

Beschrijving van het wapen
Links: in goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel.
Rechts: doorsneden van azuur en goud met daarover een geschaakte schuinbalk van keel en zilver
Van onderen: in zilver schuingekruist een kolenhouweel en een kolenhamer van sabel.
Het schild is gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen

Image

Ter nadere verklaring het volgende
Het wapen is ontworpen overeenkomstig de geschiedenis en de tegenwoordige staat van de gemeente Eygelshoven. Deze bestaat uit het dorp van die naam, dat in het begin van de 14de eeuw eigendom of domein was van de graaf, sinds 1326 hertog van Gulik. Het werd naderhand verpand aan de heren van het op Duits grondgebied gelegen Gulikse landje van Terheyden en bleef daarvan deeluitmaken, totdat het eind 18de eeuw een gemeente werd onder Frans bestuur. Wegens die onderhorigheid van Gulik is rechts het Guliks wapen opgenomen. Het landje van Terheyden werd met het dorp Eygelshoven in 1500 als erfelijk leen geschonken aan Werner van Schoenrade, zodat deze als eerste heer van Eygelshoven kan worden beschouwd. Uit het geslacht Schoenrade kwam de heerlijkheid Eygelshoven vervolgens aan het geslacht van den Bongard. Dit geslacht verloor de heerlijkheid in 1795 door de inlijving bij Frankrijk.

Om het wapen zo eenvoudig mogelijk te houden, is links alleen het wapen van de eerste heren van Eygelshoven aangebracht. Daar in de gemeente Eygelshoven hoofdzakelijk het mijnbedrijf werd uitgeoefend, zijn beneden in gaffelsnede de traditionele symbolen van het mijnbedrijf, het kolenhouweel en de kolenhamer afgebeeld.

Bron: A.W.A. van den Eelaart. Eygelshoven 850 jaar. Eygelshoven, Gemeentebestuur van Eygelshoven in samenwerking met  Drukkerij  / Uitgevrij Eijdems, 1981.

Image